top of page

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, 2002 yılında, 5253 sayılı Dernekler Yasası uyarınca Muğla ilinde deniz balıkları yetiştiriciliği yapan üreticiler tarafından gönüllülük esasına göre kurulan ve kar amacı gütmeyen profesyonel bir üretici örgütüdür.

Derneğimiz, Muğla İlinde Kültür Balıkçılığını geliştirmek, üretim, tüketim ve ihracatı artırmak üzere planlamalar yapmak, stratejiler geliştirmek ve uygulamak, sektörle ilgili sosyo-ekonomik faaliyetler yürütmek, geliştirip yaygınlaştırmak, üyelerine destek vermek ve üyeler arasında iş birliği ve mesleki dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Bu amaca yönelik olarak, su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretimin, İhracatın ve tüketimin artması ile ilgili her türlü faaliyet gösterir.

Dernek, 2007 yılında tüzük değişikliğine giderek Muğla Kültür Balıkçıları Derneği adını almış olup, merkezi Muğla İli, Milas İlçesindedir.

Derneğimiz, 2006 yılında yürürlüğe giren yeni Çevre Yasası ve buna bağlı olarak 2007 yılında çıkartılan Hassas Alan Tebliği nedeniyle, kıyılardaki korunaklı alanlara kurulmuş olan ve haklarında kapatılma kararı verilen balık çiftliklerinin taşınabileceği potansiyel açık deniz alanlarının 2008 yılında tüm ilgili kurumların mutabakatıyla belirlenmesi ve 2009 yılında bu alanlara taşınma sürecinde çok ciddi katkılar sağlamıştır. Böylece sektör yaşanan krizi fırsata dönüştürmüş ve daha derin ve daha temiz sularda çok daha kaliteli ve çok büyük miktarlarda üretim yapmaya başlamıştır.

Derneğimiz ilk defa, Muğla İli Milas ve Bodrum İlçelerinde belirlenmiş olan açık deniz alanlarında faaliyet gösteren ve yıllık toplam 90.000 ton üretim kapasitesine sahip bu 2 adet üretim sahası için, üyelerimiz adına BÖGESEL ÇED OLUMLU Raporu almıştır.

Derneğimizin halen 102 adet üyesi bulunmakta olup, üyelerinin tamamı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin teknik veya idari kadrosundan oluşmaktadır. Sektöre gönül vermiş ve sektörde emeği olan herkes Derneğe üye olabilir.

Derneğimiz, Dernekler Kanunu’na istinaden kurulan ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ilk sivil toplum örgütüdür.  

Derneğimiz, denizlerimizdeki balık çiftliklerinin modernizasyonu, otomatik yemleme sistemlerinin kurulması ve çalışanların tüm ihtiyaçlarını görebilecekleri barge sistemlerinin kullanımı çalışmalarına öncülük etmiş olup, işletmelerimiz çevre duyarlı üretim faaliyeti gerçekleştirmektedir.

Derneğimiz üyelerinin bilgi ve tecrübelerini geliştirecek ulusal ve uluslararası projelere, toplantılara katılım sağlanmaktadır.

Derneğimiz, sektörümüzün sürdürülebilirliği, karar alma, politika belirleme ve uygulama süreçlerine etkin katılım sağlanarak sektörün birlikte yönetilmesi,  ulusal ve uluslar arası platformlarda sektörümüzün etkin bir şekilde temsil edilmesi, ürünlerimizin iç ve dış piyasada pazarlanması ve hak ettiği fiyata satılmasının sağlanması, piyasa istikrarının sağlanması, ulusal ve uluslar arası kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi, sektörümüzün ve derneğimizin geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası projelere dâhil olunması vb. üyelerimizin hak ve menfaatlerinin en üst düzeyde savunulmasına yönelik faaliyetlerini sürdürecektir.

  • Facebook
bottom of page