"Türkiye'deki su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili sivil toplum kurulularının  uygulama ve politikalarının geliştirilmesi projesi" Sunumu (ITACS)

AP ve AB Konseyi Su Ürünleri Piyasa Düzeni Yönetmeliği 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu.

AP ve AB Konseyi Su Ürünleri Piyasa Düzeni Yönetmeliği İngilizce 1-2

Spanish Governance rules on Aquaculture Apromar.

EU Common Organisation of the Markets for Fishery and Aquaculture products Apromar.

EU Common Fisheries Policy  Apromar.

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği.

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfezlerin Belirlenmesine Dair Tebliği.

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ.

İspanya Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Yönetmeliği.

Stratejik Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği.

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği.

Su Ürünleri İstihsal Alanlarının Kiralanması Yönetmeliği.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliine İlişkin Uygulama Esasları Genelgesi.

Yeni Su Ürünleri Kanunu 22 Kasım 2019 CUMA.