top of page

BODRUM VE MİLAS SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ VE

ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANIDIR

 

Bodrum ve Milas Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.05.2024 Çarşamba günü saat 13:30’de Milas Ticaret Odası Toplantı Salonu adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır.

Bu ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 12.06.2024 Çarşamba günü saat 15:00 de aynı yerde yapılacaktır.

 

Sayın üyelerimize ilanen duyurulur.

  

Gereğini Saygılarımızla arz ederiz. 

Yönetim Kurulu Başkanı

İhsan BOZAN

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama,

 2. Divan Heyetinin oluşturulması ve Divana Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesinin oylanması

 3. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması

 4. Yönetim ve Denetim Kurullarının Faaliyet Raporlarının okunup, görüşülmesi,

 5. Bilanço ve gelir tablolarının okunup, görüşülmesi,

 6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibra edilmesi,

 7. 2024 yılı tahmini bütçenin okunarak görüşülmesi,

 8. Yönetim ve Denetim Kurulları Seçimi

 9. Su Ürünleri Üretici Merkez Birliği Temsilcisinin seçilmesinin oylanması

 10. Birliğimizin Uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki birlik veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Ulusal ve/veya Uluslararası Proje yapma, uygulama yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin oylanması 

 11. Birlik Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Birlik hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının belirlenme kararının yönetim kuruluna bırakılmasının oylanması  

 12. Yönetim Kuruluna taşınmaz mal satın almak, Birliğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Birlik lehine ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, İktisadi İşletme kurmak ve işletmek yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin oylanması,

 13. Dilek ve temenniler

 14. Kapanış.

2023 Yılı Şamandıra yıllık rutin bakım ve temizlik çalışmaları 26 Eylül 2023 ve 13 Ekim 2023 tarihleri arasında başarıyla gerçekleşmiştir. Yapılan çalışmalarda şamandıra gövdeleri temizlenmiş ve deniz altı yapıları incelenerek bakımları yapılmış. Değiştirilmesi gereken mekanik aksamları değiştirilmiştir. Bu çalışma sonunda Şamandıralarımız sorunsuz bir şekilde işlevlerine devam etmesi sağlanmıştır.

DUYURULAR

bottom of page